In Memoriam

Prof Sampie Terreblanche (Oorlede op 17 Februarie 2018)

Prof Sampie Terreblanche is op Saterdag17 Februarie 2018 in die ouderdom van 84 jaar oorlede.  Naas al die mooi dinge wat oor hom geskryf word as oud dosent aan die Universiteit van Stellenbosch, onthou ons hom ook as ‘n BTKaner.  By oom Bethal Muller se begrafnis (13 Okt 2017) het prof Sampie  nog die diens en tee met die rooi BTK-nekdoekie bygewoon.

 

Oom Bethel Muller (Oorlede op 9 Oktober 2017)

“Oom Bethel” (Prof BA Muller) is vroeg Maandagoggend 9 Oktober 2017 in die ouderdom van 86 jaar oorlede. Oom Bethel en die BTK was vir jare sinoniem.  ’n Vinnige blaai deur die BTK se toersketse vertel iets van oom Bethel se veelsydigheid.  Aan die een kant is daar sy besielende preke wat menige BTK-ner diep geraak het.  Aan die ander kant is daar die diensbaarheid, maar ook die platjie en voorbok om die kampvuur.

Sien onder  ’n uittreksel uit ’n paar sketse tussen 1980 en 1990.  Lees gerus ál die sketse soos dit verskyn in die BTK se digitale Argief.

Ons innige simpatie aan oom Bethel se vrou (Belia) en die vier seuns: Anton, Pieter, Corrie en Richard. Die gedenkdiens is Vrydag 13 Oktober 2017 om 12:00 in die NG Gemeente Stellenbosch (Moederkerk).

Ons plaas graag Jaap Durand en Braam Hanekom se huldeblyke en ‘n aantal foto’s. BTK-ners is welkom om boodskappies of foto’s te stuur.  Ons plaas dit graag op die BTK se Facebook-blad. Gebruik gerus die BTK se Kontak-vorm.

Prof Jaap Durand oor oom Bethel

Met die heengaan van Bethel Müller neem ons afskeid van een van die laastes van ‘n geslag teoloë wat aan die die destydse Kweekskool van die Nederduistse Gereformeerde Kerk en nou meer bekend as die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch ‘n status van uitnemende akademiese kwaliteit verleen het. Die agting wat hy afgedwing het, het nie net te doen gehad met die breë teologiese kennis wat hy veral in die predikkunde aan sy studente oorgedra het nie, maar gewoon met die mens wie hy was.  Waar professore dikwels persone is wat ‘n eerbiedwaardige afstand van hulle student handhaaf, was Bethel in staat om af te klim van sy hoë akademiese kateder om as mens naas sy student te kom staan.  Hy kon dit doen omdat hy homself nooit uitgelig het tot ‘n soort bo-aardse vroomheid nie, maar altyd Bethel gebly het, ‘n begenadigde mens van hierdie aarde, ‘n aarde wat hy op baie maniere intens lief gehad het as die handewerk van dié Here aan wie hy sy lewe gewy het.

Niemand kan aan Bethel as akademikus dink sonder om hulleself te herinner aan die omvangryke reeks Woord teen die Lig as die enigste en die mees betekenisvolle Afrikaanse reeks wat as ‘n riglyn vir predikante in die maak van hulle preke moes dien nie.  As inisieerder en een van die redakteure, het daar self van sy kant meer as een riglyn verskyn, ‘n riglyn waarin ons iets van die diepgang van sy denke leer ken het.  Laat my toe om één aanhaling te maak uit sy riglyn op Luk.4:16-30: “Waar ontmoet ek Christus vandag en hoe moet ek met Hom wandel?…Waar ons Christus se gesig sien in ‘n arme, ‘n gevangene, in ‘n verdrukte, daar wil die goeie boodskap, die genadejaar, die kairos inbreek”.  Dit is vintage Bethel!

Ons sal hierdie aardse, diepgelowige mens nie maklik vergeet nie. Wie sal kan?

Dosente aan die Kweekskool (Stellenbosch) in 1977

Voor (vlnr):   Prof JL de Villiers (Nuwe Testament);  Prof WD Jonker (Dogmatologie);  Prof FJM Potgieter (Dogmatologie);  Prof PA Verhoef (Dekaan en Ou Testament) en Prof DW de Villiers (Diakoniologie).
Agter: Dr BA Muller (Diakoniologie); Prof E Brown (Ekklesiologie); Dr DH Odendaal (Ou Testament); Dr HJB Combrink (Nuwe Testament); Dr P Coertzen (Ekklesiologie); Dr J du Preez (Sendingwetenskap).  [Net die laaste drie (Combrink, Coertzen en Du Preez) leef nog.]
Afwesig: Prof Dr NJ Smith (Sendingwetenskap).

Dr Braam Hanekom oor oom Bethel

Dit is met heimweë en dankbaarheid dat ons terugdink aan oom Bethel, ‘n Predikant en akademikus, maar vir ons veral pastor, vriend, inwonendehoof, natuurmens, “Mensch” en stoere BTK-ner.
Jy kon nie anders as om vir hom lief te raak nie. Ek onthou oom “Pampoentjie” se skaterlag, kaalvoete en die vermoë om jou regtig op jou gemak by hom te laat voel.
Kon ‘n toer met oom Bethel as toerpa en tannie Miems Swanepoel as toerma ooit vervelig wees?
Oom Bethel het help bou aan ‘n era wat studente op Stellenbosch gevorm het, op ‘n manier veel groter as wat ons ooit besef het.
“Ons eer jou nagedagtenis. Jou toer hier op aarde is finaal verstreke. Ons wat agterbly, toer met wonderlike herinneringe voort in die verwagting van ‘n blye weersiens.”

Enkele foto’s

Oom Bethel en Desmond Tutu (met Frederick Marais en Hannes Koornhof) in 1996 by die Waarheids- en Versoeningskommissie met die Ring van Stellenbosch se belydenis.

Obiqua toer, September 1970 – Rudolf Andrag, Jurgens Hendriks en Bethel Muller

Richard (seun), met sy Ingenieursgraad, oom Bethel en Stompie

Tjaain Smith, Bethel Muller, Rudolf Andrag en Jurgens Hendriks

Oom Bethel op sy troudag met Belia Olivier (2005)

Uittreksels uit toersketse

Koue Bokkeveld-Visgat April 1980

“Oggendbrood eet ons weer van ons kits laataand slaai en daarna is dit kiste was en kamp opruim. Tienuur hou oom Bethel vir ons ‘n Goeie Vrydag kerk met sy eie boomstomp diaken en ouderlingbanke. Die klem val op die spanning tussen lig en duister, en veral met verwysing na gisteraand se stap vra hy ons om steeds dankbare kinders van die Lig te wees.”

Kougaberge 1983

“Sondagoggend is ons wakker gemaak deur feetjies en kaboutertjies met koffie en beskuit. Wat ‘n manier om ‘n toer te begin! Die sonnetjie het saamgespeel en sy spesiale strale uitgepak toe ons begin nader staan vir kerk. Met die warmte teen jou rug en die mooi uitsig voor jou, tesame met oom Bethel se besielende boodskap kon geeneen onaangeraak bly nie. “Ag man! dis lekker in die Kouga!” (apologie aan S.G. Toere Beperk).”

“Vanuit die sleekring kon ‘n mens opkyk deur ‘n reuse sirkel, gevorm deur die kranse, na ‘n spel van die sterre om helder deur die wolke te skyn. Ek het meteens onthou wat oom Bethel Sondag vir ons gelees het: “Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom!” (Psalm 90:12) en ek was dankbaar vir ons almal se gesonde jong lewens en die voorreg om hierdie wondere in ons jonkheid te ervaar.”

Struisbaai-Infanta Gala 1981 – Sondag 22 November 1981

Oom Bethel verfris die BTK-ners se geestelike sy met nog ’n treffende preek tydens die oggendgodsdiens. Wat ’n wonderlike voorreg! Na die diens bly feitlik almal rustig sit (of voortslaap) in die kring.”

Struisbaai-Infanta Gala 1981 – Donderdag 26 November

“Met professor dr B A Müller se ere-voorsitter, word S W E L G II onmiddellik gestig, afgekondig, geproklameer en alles wat nog nodig is om dit onwettig te maak. Onmiddellik bied Swelgtoere hulle eie toer binne ‘n toer aan met oom Pampoentjie as stapleier en die res van die geselskap as slotte. Die primêre doel is om ‘n geskikte swempoel tussen die rotse te vind en aldaar dan te doen waaroor Swelg in die lewe geroep is, naamlik om te swem.
Oom Bethel vind toe ook die poel van die Engle, ‘n herlderblou sandpoel tussen die rotse. Die res van die groep stap heel onnooslik verby en ons geniet die poel dus in vrede en stilte.
Na ‘n verdere gewip en geval bereik ons die hoofbesienswaardigheid van hierdie kus naamlik twee pragtige rotsboë met ‘n grot wat tot in die donkerte inloop. Stalagtiete en miete word op groot skaal gefotografeer. (Stalagmiete groep op en stalagtiete hang af.)”

Wildekustoer Julie 1982 – Sondag: Port St Johns – Second Beach:

“Na oggendbrood word die bus gelaai sodat Wessie hom kan omvat na Koffiebaai. Die res van die tyd word gebruik om óf Port St Johns te besoek óf om ‘n draai by die “Gap” te gooi. By die aanskoue van laasgenoemde dink sommige van ons terug aan Retief en sy horisontale vlugte van die vorige jaar. Ons keer terug na die kampplek, waar oom Bethel op sy unieke manier ons elkeen se siele verfris uit Die Woord. Selfs ons Duitse vriende het in oom Bethel se Duits gehoor dat, net soos ons almal deel is van die BTK-gesin, ons so ook deel is van die Here se familie.”

Witsand-Gouritz Gala 1983

“Die Pitspoegkompetisie na ete het in ‘n titaniese stryd tussen oom Bethel Muller en verdedigende kampioen Barry de Wet ontwikkel. Robert Laurie se aanskoulike pogings en Francois de Wet se onortodokse tegnieke het darem gehelp om die spanningslyn laag te hou. Die aand was blykbaar aan die Mullers se kant, want oom Bethel het vir Barry onttroon en seun Corrie het na ‘n uiters spannende bordspin finaal die stapel skottelgoed aan Seugnet Naude oorhandig.”
“Dit was die flukse feëtjies en kaboutertjies se taak om almal Sondagoggend uit die dons te kry. Uiteindelik was almal darem in ‘n gesellige kring saam, en kon oom Bethel vir ons kerk hou. Dit is altyd lekker om so in die natuur saam Bybel te lees. Die teksvers uit Openbaring en die boodskap van ‘die deur in die hemel’ het puik by ons omstandighede aangepas.”

Visgat-Toer April 1984

Oom Bethel (knielende) en Jurgens Hendriks…

“In die kerk op Tulbagh word oom Bethel en sy geselskap, ‘wat volgens hul klere na BT-Kaners lyk’ (hy moes ons geruik het), gevra om te help bou aan die gemeenskap. Oom Bethel het so ‘n oog oor die groep gesaai.  Terug by die kamp het operasie kosmaak begin. Party het gaan swem. Party het byna rampspoedig gaan swem…. Poot-uit het ons die aand kos gemaak op die klippe – sommer bínne-in die rivier. Ons sou nie slee dié aand nie, maar party hét! So tussen slangbosse en graspolle deur is daar dié aand, van alle aande, ge-“plathond”. Oom Bethel en Braam Hanekom het hulle gate uit geniet! (Party ander, minder). Johan Taute het ook al sy dae met die lig gehad…”
“Na slegs ‘n halfuur was almal potblou en gevries. Ons arme voorswemmer het seker die swaarste gekry met sy latlyf, want hy het na ’n lugboor in aksie gelyk. Sjokolade is uitgedeel en uitgedeel en uitgedeel. Dempsey, Jaap en Ernst was van die voorste eters! Volkspele is op die ongelykste rotse gespeel – alles pogings om te ontdooi. Baie traag is die water weer aangedurf. Oom Bethel was skelm (of slim!). Hy het óp ‘n lang opblaasmatras in sy duikpak gelê! Oom Peter het weer vir Fritz op sy rug gehad. Of dit dieselfde effek as ‘n duikpak gehad het, wonder ons.”

Stilbaai-Witsand Gala 1986

“Sondagoggend het die feetjies en kaboutertjies ons wakker gemaak met koffie en beskuit. Toe die son so begin vat aan gister se brandwonde was sommige vinniger uit die bed as Dannie T, wanneer tannie Miems hom gewoonlik met water wakker maak. Tienuur het ons ‘n erediens gehou met oom Bethel wat as predikant opgetree het. Na die diens het die kitaar en ‘Pieta’ die groenteskillers se siele versterk, sodat ons later ons liggame kon versterk. Na die hoofmaal is daar eers ‘n pitspoegkompetisie gehou. Die beamptes moes die pitte wat klaar gespoeg was optel, afwas en weer aandra vir die volgende rondte. Oom Bethel kon sy heupaksie nog nie heeltemal vervolmaak nie, en S.S. se pit het te veel wind weerstand gehad, Barry het sonder skaamte gekroek en toe is Gawie as amptelike wenner aangewys.”

Waenhuiskrans-Uilkraalsmond Gala November 1987 – Dinsdagaand

“Ons ingrawery is byna geboikot deur die bure se hi-fi wat musiek vir die hele suid-kus verskaf het. Na hulle goeie samewerking kon die skietery darem afgehandel word, maar Tannie Miems moes by die buro aanklop. Braam en oom Bethel het kragte bymekaar gesit en haar toe maar geskiet.”

Drakensberge 1987

“Op oom Theuns en tannie Leonie se plaas was oom Bethel-hulle al ywerig aan die vleisbraai. Daar het die stokers vir tannie Miems gegryp en aangesleep manskamp toe.”