Category Archives: Notules

Notules en Verslae

Voorsittersverslag 1943

Geagte BT-Kaners,

Dis is vir my ‘n plesier om verslag te lewer van die klub se werksaamhede gedurende 1943. Dit was vanjaar die klub se veertiende verjaarsdag en ‘n mens kan met reg sê dat almal sy kinderskoene ontgroei het. Aan die einde van laas jaar met die publikasie van die Handleiding by die stigting en werksaamhede van ‘n klub vir Bergklim en Staptoere aan ‘n universiteit of kollege is alreeds ‘n gewigtige stap vooruitgeneem, en dit sal seker nie geheim verklap wees om te sê dat ons miskien groot planne in die mou voer vir aanstaande jaar nie. Continue reading

Voorsittersrapport 1942

Geagte lede van die Berg- en Toerklub,

Dit is vir my ‘n plesier om verslag te lewer van die verskillende werksaamhede van die klub, gedurende 1942. Dit word gedoen onder die volgende hoofde:

TOERE:
Gedurende die April vakansie het ons getoer in die Koue Bokkeveld. Sewentig BT-Kaners het daaraan deelgeneem onder leiding van oom Dirk en ons geliefde Sjêppie, Hester Morrison. Die toer was ‘n groot sukses.

Continue reading

VOORSITTERSRAPPORT 1931

Dames en Here,

Dit is ons genoeë om hierdie verslag te doen van die werksaamhede van die BTK gedurende die afgelope jaar. Te midde van ‘n tyd waarin daar baie gepraat is van geldskaarste het ons tog ‘n suksesvolle jaar gehad in al ons ondernemings. Hoewel ons ledetal nie so hoog soos in vorige jare was nie – ons ledetal is ongeveer honderd-en-vyftig – was die deelname aan ons toere en uitstappies besonder goed. Continue reading

Voorsittersrapport 1930

(GELEES OP DIE ALGEMENE VERGADERING 22 NOVEMBER 1930)

Dames en Here,

Ons doel in hierdie rapport is om kortliks verslag te doen van die werksaamhede van die BTK gedurende die afgelope jaar. Sonder om te veel in besonderhede in te gaan sal ons die rigtinge waarin die Klub ontwikkel het, nagaan en ‘n paar aanmerkings maak in verband met die aangehaalde punte waar dit te pas sal wees. Continue reading

Voorsittersrapport 1928

Dames en Here,

Die Berg- en Toerklub waarvan ons vanaand die eerste vergadering van die jaar hier hou is gebore uit ‘n gevoelde behoefte in ons Studentesamelewing. Van al die sportuitinge en ontspanningsvorme het Bergklim en toer ‘n nie geringe plek ingeneem aan ons plaaslike Universiteit nie. Maar die verskeie vorme van ekskursies was los, ongebonde en sporadies. Met die oog hierop, sowel as die feit dat die skone natuur van ons omgewing en die verder geleë sienswaardighede van ons Afrikaanse Suidhoek is dit werd geag dat hierdie natuurliefhebbers, en toergees onder die studente van ‘n meer sentrale en permanente organisasie sou uitgaan. Daarom is op ‘n vergadering van +50 toer-entoesiaste op 4 Junie 1928 oorgegaan tot die stigting van ‘n Berg- en Toerklub, waarvan die ideaal onder andere sou wees “om mense te bemoedig en te help om ‘n ruimer gees te ontwikkel deur aanraking met die onbeperkte weelde en rykdom van die natuur.” Continue reading