Yearly Archives: 1942

Jonkershoek Gala 1942

02 – 07 Desember 1942

En toe ons oor die laaste nekkie van Helderberg kom, en die wind skep ons – ons moes keer vir rokke en hoede vir vastrap vir ‘n vale; en die lang gras het platgelê – het die spirit posgevat. Ons het vergeet dat Stellenbosch bestaan of eksamenuitslae dreig en die toer toe eers regtig begin geniet.

Continue reading

Voorsittersrapport 1942

Geagte lede van die Berg- en Toerklub,

Dit is vir my ‘n plesier om verslag te lewer van die verskillende werksaamhede van die klub, gedurende 1942. Dit word gedoen onder die volgende hoofde:

TOERE:
Gedurende die April vakansie het ons getoer in die Koue Bokkeveld. Sewentig BT-Kaners het daaraan deelgeneem onder leiding van oom Dirk en ons geliefde Sjêppie, Hester Morrison. Die toer was ‘n groot sukses.

Continue reading