Voorsittersrapport 1930

(GELEES OP DIE ALGEMENE VERGADERING 22 NOVEMBER 1930)

Dames en Here,

Ons doel in hierdie rapport is om kortliks verslag te doen van die werksaamhede van die BTK gedurende die afgelope jaar. Sonder om te veel in besonderhede in te gaan sal ons die rigtinge waarin die Klub ontwikkel het, nagaan en ‘n paar aanmerkings maak in verband met die aangehaalde punte waar dit te pas sal wees.

Oor die algemeen geneem, kan ons sê dat ons vanjaar ‘n bevredigende mate van voorspoed gehad het. Dit sal beter blyk as ons die verrigtinge van die Klub puntgewyse behandel.

LEDETAL:

Die ledetal van die BTK tel vanjaar tweehonderd-en-twee, ‘n klein vermindering op die nominale lys van verlede jaar, te wyte daarvan dat ons minder kort uitstappies gehad het. Die aansluiting in sulke getalle het die bestuur in staat gestel om die jaarlikse subskripsie vir persone wat tevore reeds lid was van twee shillings tot 1/6 te verminder.

UITSTAPPIES:

Tot dusver is daar nog net twee kort uitstappies georganiseer. Daar is nog uitstaande die jaarlikse uitstappie na die Tweeling-Koppe wat vir aanstaande week gereël is.

Die eerste uitstappie was ‘n staptoertjie van Vishoek na Muizenberg en was meer bedoel as ‘n soort piekniek uitstappie om die jaar se werksaamhede mee te begin. Die ander was ‘n ekskursie na die Tweede Waterval op Uniedag en het ‘n uitslaap en ‘n kampvuur behels. Albei uitstappies is goed bygewoon deur sowat vyf-en-sewentig en vyf-en-veertig lede respektiewelik.

Soos reeds gesê was ons vanjaar op hierdie gebied minder aktief dan verlede jaar. Die oorsaak hiervan lê daarin dat die vakansie vanjaar almal baie ongeleë geval het, en die organiseer van uitstappies baie bemoeilik het.

BERGTOGTE:

Hier is daar ‘n gebied waar ons nog nie eintlik veel presteer het nie. Die vraag kan miskien wel gedoen word of dit die moeite werd is om as gewone Bergklub op te tree. Is daar genoegsaam entoesiasme daarvoor? Dit is wel waar dat ons vir moeilike bergtogte swakker ondersteuning kry, tog is dit nie ‘n rede waarvoor ons nie meer aandag aan hierdie rigting moet gee nie. Wat oral aangemoedig kan word is dat klein groepies onder leiding van die klub wat die berge reeds ‘n bietjie ken, sulke bergtogte op tye wat vir hulle gerieflik is, sal onderneem, sonder om te wag vir ‘n program wat van die bestuur uitgaan. Dit sal die beste metode wees om ‘n bietjie van die berge te sien.

TOERE:

Die groot gebeurtenisse van die jaar was die toere wat in elkeen van die kort vakansies in April en September onderneem is.

Die eerste, onder leiding van ons Kaptein, dr Wilcocks was van Caledon-stasie oor Hermanus, die spelonke tot by Rietpoel-stasie, naby Napier. Daar was sestig deelnemers en die toer was ‘n groot sukses.

Weereens was dit die geval met die van September die toer van Knysna oor Plettenbergbaai, Keurboomrivier na Grootrivier en terug via Wittedrift gegaan het. Hierdie keer kon beide die Kaptein en ons Gids (dr Grobbelaar) weëns ander werksaamhede ongelukkig nie meegaan nie. Ons is toe vergeselskap deur dr en mev Eiselen aan wie ons dank verskuldig is vir alles wat hulle vir ons gedoen het, asook aan mev Vermaak wat ons op die Apriltoer vergesel het.

Dit is met genoeë wat ons hier melding maak van die gulle ontvangste wat ons by elkeen van die toere te beurt geval het; die by Majoor van der Bijl van Fairfields en by mnr Thys Tinie van Huyssteen van Witte Drift.

Ook kon ons verder nie nalaat om te wys op die gees van broederskap wat albei keer onder die toeriste geheers het nie. Dit was voorwaar die beste bewys van die sukses van die toere.

In verband met die toere wil ons net daarop wys dat die toer na Knysna hierdie keer ons in reisonkoste 4/6 per lid meer uitgekom het dan die vorige keer wat ons dieselfde toer gemaak het. Ons wil hier aanduie op ontginning van nuwe terreine – toere nader om Stellenbosch – vir aanstaande jaar.

TOERLIEDJIES:

As uiting van die gees van samehorigheid het daar op die laaste toer ‘n versameling van toerliedjies ontstaan. Veral die aansporing van dr Eiselen tot die maak van sulke liedjie en die voorbeeld wat hy daarby gestel het, het baie daartoe bygedra om hierdie rigting in die lewe te roep. Hy het die Klub daarin bepaald ‘n diens bewys, want hierin kan daar nog baie gedoen word. Ons sien die dag tegemoet wanneer die smakelose gesing van Intervarsity liedere heeltamal vervang sal word deur die sing van gepaste toerliedere. Ons kan aan die hand gee dat toeriste soveel as moontlik vóór die toer reeds kennis maak met ons liedjies deur so ‘n middag of twee vooraf byeen te kom om hulle te leer en te oefen.

KLUB-EIENDOM:

Dit bestaan hoofsaaklik uit gereedskap wat op die toere gebruik word, soos kiste kookgereedskap, lampe, ensovoorts. Hierby is daar vanjaar nie belangrike aanvullings gedoen nie. Ons het sowat alles wat ons op die oomblik nodig het.

Ons wil dr Wilcocks bedank vir sy welwillendheid om sy solder aan ons beskikbaar te stel as ‘n bewaarplek van ons gereedskap.

Wat tente betref, kry ons gewoonlik die benodigde aantal te huur van die Canvas Workers Ltd, Kaapstad. Dit was altyd die gevoel dat ons nie dit kan bekostig om ons eie tente (selfs nie geleidelik nie) aan te skaf nie. Hier wil ons egter aanbeveel dat aanstaande jaar ‘n poging aangewend sal word om een of twee patroltentjies van 6′ x 6′ x 1’ vir gebruik van die organiserende komitee en die Kaptein aangeskaf word. Hierdie tente is altyd nodig, sal nie te baie kos nie en kan maklik in goeie kondisie gehou word. Vir hierdie doel laat die bestuur van vanjaar dan ook die finansiele balans so sterk. Ons hoop dat hierdie werk die aandag van die bestuur vir aanstaande jaar sal geniet.

Dan kan ons ook nog aan die hand gee dat indien moontlik daar voorsiening gemaak sal word vir ‘n draagbaar wat in geval van ongelukke gebruik kan word. Ons wil net daarop wys dat in sulke gevalle die Bergklub die eerste plek is waar ‘n oproep vir hulp gedoen word en dat ons in die verlede reeds groot moeilikheid gehad het weens die gebrek aan ‘n goeie draagbaar.

DIE SKETSBOEK:

Sketse van albei die toere is hierin geskrywe, asook kort beskrywings van die ander uitstappies. Deur die ywer van ons sketsskrywers is die beskrywinge van verlede jaar se toer wat ontbreek het, ook aangedui sodat die boek ‘n troue verslag bevat van al die aktiwiteite van die Klub tot dusver. Publisiteit is aan ons sketse gegee deurdat van hulle aan die reunies van die toere voorgelees word asook aan die hoofredakteur ter publikasie in die “Student” oorhandig is.

ALBUM:

Verder is daar vanjaar ‘n kiekie album aangeskaf waarin die versameling kiekies van die toere en uitstappies geplaas is. Dit sal later altyd moontlik wees om te sien hoe die toeriste hulle op vakansie-tye vermaak het en watter tonele almal besoek het.

Dit dan is die hoofsom van wat ons vanjaar uitgevoer het. Mag die beste wense vir vooruitgang in sukses vir die BTK in komende jare verwesenlik word.

J S Klopper (Voorsitter)

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui